จังหวัดลำปาง
คำขวัญ
 "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
ข้อมูลทั่วไป
ลำปาง หรือเขลางค์นครในอดีต เป็นเมืองที่มีรถม้าเป็น สัญลักษณ์ มีวัดวาอารามเป็นศิลปะแบบพม่า และลานนาไทย มีโรงเรียนฝึกช้างที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีเนื้อที่ประมาณ 12,533 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่ทะ อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอห้างฉัตร อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมืองปาน
อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อเชียงรายและพะเยา
ทิศใต้  ติดต่อสุโขทัย และตาก
ทิศตะวันออก  ติดต่อแพร่
ทิศตะวันตก  ติดต่อเชียงใหม่ และลำพูน
 ระยะทางจากตัวเมืองไปอำเภอต่างๆ
- อ. วังเหนือ 107 กิโลเมตร
- อ. แจ้ห่ม 52 กิโลเมตร
- อ. งาว 83 กิโลเมตร
- อ. เกาะคา 15 กิโลเมตร
- อ. แม่ทะ 27 กิโลเมตร
- อ. ห้างฉัตร 16 กิโลเมตร
  - อ. เสริมงาม 39 กิโลเมตร
- อ. แม่เมาะ 40 กิโลเมตร
- อ. เถิน 96 กิโลเมตร
- อ. สบปราบ 54 กิโลเมตร
- อ. แม่พริก 125 กิโลเมตร
การเดินทาง

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทางสายใหม่ จากพิษณุโลกเข้าเด่นชัยและลำปางได้

ทางรถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ไปลำปางทุกวัน รายละเอียดติดต่อที่ โทร. 936-3660, 936-3666 และที่สถานีขนส่งลำปาง โทร. (054) 227410

ทางรถไฟ
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วน รถเร็วและรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปลำปางทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020 และที่สถานีรถไฟลำปาง โทร. (054) 271024

ทางเครื่องบิน

มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร. 280-0060, 628-2000 การบินไทยลำปาง โทร. (054) 217078, 218199 และท่าอากาศยานลำปาง โทร. (054) 226258

เทศกาลงานประเพณี
1. งานขันโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร ภายในงานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการแสดงของช้าง พิธีเรียกดวงวิญญาณของช้าง ขบวนแห่และเลี้ยงอาหารช้าง โดยจัดแบบขันโตกของภาคเหนือ ส่วนที่สองเป็นการรับประทานข้าวแลงขันโตกของผู้ร่วมงาน
2. งานสลุงหลวง จะจัดในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน ในวันที่ 12 เมษายน จะมีการจัดขบวนแห่สลุงหลวง (สลุงหมายถึงขันน้ำ) ขบวนตกแต่งสวยงาม ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบล้านนาโบราณ แห่แหนไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชน ไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นก็จะเป็นการทำบุญที่วัด ก่อเจดีย์ทราย มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงพื้นเมืองและมหรสพต่างๆ
3. งานเมืองสะปาวจาวเวียงละกอน จัดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทง บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นงานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ และธรรมเนียมประเพณีของชาวลำปาง มีขบวนแห่ครัวทานตามประเพณีดั้งเดิม โดยขบวนนั้นจะมีการตกแต่ง และนำเครื่องใช้ เช่น เสื่อ ถ้วยชาม ช้อน เก้าอี้ เป็นเครื่องไทยทานไปถวายวัด
4. งานเซรามิคแฟร์ จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน บริเวณตัวเมือง กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ทางวัฒนธรรมในวันแรกของงาน การจัดนิทรรศการ การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา
สถานที่น่าสนใจ
1. วัดเจดีย์ซาวหลัง "ซาว" แปลว่า ยี่สิบ "หลัง" แปลว่า องค์ วัดเจดีย์ซาวหลัง แปลว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 5 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า "พระพุทธรูป ทันใจ" ด้านหลังพระอุโบสถได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัด ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า "พระแสนแซ่ทองคำ" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ
2. วัดศรีรองเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุ๋ย เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขาย และการทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยสวยงามตามแบบศิลปะพม่า นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นวัดที่มีการประดับตกแต่งภายในด้วยลายไม้แกะสลัก และลายปูนปั้นลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีตงดงาม
3. วัดพระแก้วดอนเต้า ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ จากตัวเมืองข้ามสะพานรัชฎาภิเษก แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้ว ประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นองค์พระธาตุตั้งเด่นอยู่บนเนิน เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปาง หลวง จนถึงปัจจุบัน
4. วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม และมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง ตามตำนานกล่าวว่า มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ตัววัดตั้งอยู่บนเนิน ล้อมรอบด้วยกำแพง มีบันไดนาคทอดขึ้นสู่ตัววัด พุทธสถานที่น่าสนใจได้แก่ วิหารหลวง ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่ เปิดโล่ง พระประธานคือพระเจ้าล้านทอง ชึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในลำปาง ประดิษฐานอยู่ภายใต้กู่ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระเจดีย์ มีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ วิหารน้ำแต้ม ("แต้ม" แปลว่า ภาพเขียน) เป็นวิหารเปิดโล่ง มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา ที่ยังคงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ปัจจุบัน ภาพเขียนลบเลือนไปมาก วิหารพระพุทธ เป็นอาคารปิดทึบ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ขนาดใหญ่พอดี พิพิธภัณฑ์ของวัด จัดแสดงศิลปวัตถุจากที่ต่างๆ เช่น สังเค็ด ธรรมาสน์ คานหาบ ตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนา สลักด้วยหยกสีเขียว ทุกปีจะมีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้า ในวันเพ็ญเดือน 12
5. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ห่างจากตัวเมืองลำปาง 24 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 11 (สายลำปาง-ลำพูน) บริเวณกิโลเมตรที่ 28-29 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอยู่ในความ ดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสถานที่ฝึกลูกช้าง มีการแสดงต่างๆของช้าง เช่น ช้างเข้าแถว ช้างทำงาน ช้างทักทาย และรับของรางวัลจากนักท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการนั่งช้างรอบบริเวณซึ่งเป็นสวนป่า รายละเอียดติดต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 282-3243-7 ต่อ 511 หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โทร. (054) 229042

6. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดลำพูนที่อำเภอแม่ทา และจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 159,556 ไร่ มีอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศไทยตัดผ่านเป็นระยะทาง 1,352 เมตร รถไฟใช้เวลาวิ่งผ่านประมาณ 5 นาที ดอยขุนตาลประกอบด้วยป่าไม้หลายลักษณะ เช่น ป่าดงดิบ ป่าสน เป็นต้น มีทั้งหมด 4 ยอดเขา ยอดสูงสุด คือ ย.4 สูง 1,500 เมตร ย.1-3 มีบ้านพักของหน่วยงานต่างๆดังนี้ ย.1 ติดต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 225-6964 ย.2 เป็นที่ตั้งของที่ทำการของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ผู้สนใจติดต่อจองบ้านพักได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-7223 และ 579-5734 ย.3 ติดต่อที่ คณะกรรมการขุนตาล วิทยาลัยภาคพายัพ ตู้ ปณ. 161 เชียงใหม่ 50000 โทร. (053) 241255
7. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีเนื้อที่ประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่ ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว และมีอากาศเย็นสบาย คือช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน น้ำตกแจ้ซ้อน

8. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในจังหวัดพะเยา เชียงรายและลำปาง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าเต็งรังปะปนกัน มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่บริเวณน้ำตกปูแกง อ.พาน จ.พะเยา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตจังหวัดลำปาง ได้แก่ น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง มีชั้นน้ำตกประมาณ 110 ชั้น แต่เป็นชั้นใหญ่ 7-8 ชั้น เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุดของน้ำตก จะพบหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าที่บ้านป่าคาหลวง และบ้านส้าน ซึ่งมีทางขึ้นค่อนข้างชัน นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีน้ำตกวังทอง การเดินทางไปยังน้ำตกทั้งสองแห่ง ใช้เส้นทางสายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร จากอำเภอวังเหนือมีทางเข้าสู่น้ำตก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
สินค้าของที่ละลึก
 ผ้าทอ ไม้แกะสลัก กระดาษสา เครื่องเคลือบดินเผา
สถานที่พัก (รหัสทางไกล 054)
1. เจ.บี.ปาร์ค กม.ที่ 9 ถ.พหลโยธิน โทร.221666 บ้านเล็ก10หลัง บ้านใหญ่4หลัง ห้องพัก24ห้อง ราคา500-2,000 บาท
2. ทิพย์ช้าง 54/22 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย โทร.226501-6 โทรสาร 225362 จำนวน130ห้อง ราคา450-1,500 บาท
3. พิณ 8 ถ.สวนดอก โทร. 221509, 222884 จำนวน 59 ห้อง ราคา 450-900 บาท
4. ร่มศรีทอง 142 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก โทร. 217504 จำนวน 31 ห้อง ราคา 220-400 บาท
5. ลำปางริเวอร์ ลอดจ์ 330 ม.11 หมู่บ้านลำปางกลาง ต. ชมพู โทร. 226922 จำนวน 60 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท
6. ลำปางเวียงทอง 138/109 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก โทร. 225801-2 โทรสาร 225803 กรุงเทพฯ ติดต่อ 1152/3 ถ. พระราม 4 พระโขนง โทร. 249-7994, 249-8990 จำนวน 235 ห้อง ราคา 810-5,400
7. เอเซียลำปาง 229 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก โทร. 227844-7 จำนวน 73 ห้อง ราคา 450-590 บาท
8. แพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท ติดต่อ 187 ม.2 ต.พิชัย โทร. 334393, 223772 จำนวน 5 หลัง ราคา 500-2,000 บาท
9. แพวังแก้ว-วังแก้วรีสอร์ท ติดต่อ เมโทรแลนด์ทัวร์ 91 ตรอกไฟฟ้าเก่า ถ.มนตรี โทร. 225912, 223733 จำนวน 14 ห้อง ราคา 600-2,400 บาท
ร้านอาหาร (รหัสทางไกล 054)
1. เกาะลอย อยู่ในสวนสาธารณะหนองกระทิง โทร. 221316
2. แกงร้อน ถ. พระเจ้าทันใจ ต. บ่อแฮ้ว โทร. 218639
3. โกเกียวไก่ย่าง 260/74 ถ.ท่าคร่าวน้อย โทร. 218026
4. เขลางค์นคร ในโรงแรมเขลางค์นคร โทร. 226-137
5. คุ้มหลวง ชั้นล่างของโรงแรมเอเชีย โทร. 218074, 218822
6. สวีทคอฟฟี่ช็อพ ชั้นล่างของโรงแรมเอเชีย โทร. 218074, 218822
7. คำหวาน 146/11 ถ.พหลโยธิน โทร. 222399
8. จริยา 190/6 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก โทร. 218750
9. บ้านฝ้าย 206/2 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย โทร. 224602
10. บ้านริมน้ำ 328 ถ.ทิพย์ช้าง โทร. 221861
11. เรือนแพ 270 ถ.พหลโยธิน (ถ.ซุปเปอร์สายลำปาง-เชียงราย) ต.หัวเวียง โทร. 226979
12. ลำปางสุกี้โคคา 54/7-8 ถ.ท่าคร่าวน้อย โทร. 218624
13. เวียงพนาและเวียงทิพย์ ในโรงแรมลำปางเวียงทอง โทร. 225801-2
เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางใกล 054)
1.ไปรษณีย์จังหวัด โทร.224069
2. สถานีตำรวจภูธร โทร.217017
3.สถานีขนส่งจังหวัด โทร.217852
4. เทศบาลเมือง โทร.218363
5. ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร.611357

 

::: www.rakmuangthaitour.com Tel : 0-2873-6880 ::: Developed & Designed By HomepageThai.com