จังหวัดเพชรบูรณ์
คำขวัญ
 "เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง "
ข้อมูลทั่วไป
 เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ตั้งอยู่ ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้างมา 2 ยุค คือ สมัยสุโขทัยเป็น ราชธานีและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ ธัญญาหาร เพชรบูรณ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ ประกอบด้วยเนินเขาและที่ราบ มีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านคือแม่น้ำป่าสัก
อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเลย
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์
 ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
- อำเภอเขาค้อ 47 กิโลเมตร
- อำเภอหล่มสัก 15 กิโลเมตร
- อำเภอหล่มเก่า 57 กิโลเมตร
- อำเภอน้ำหนาว 141 กิโลเมตร
- อำเภอวังโป่ง 70 กิโลเมตร
  - อำเภอชนแดน 52 กิโลเมตร
- อำเภอหนองไผ่ 58 กิโลเมตร
- อำเภอบึงสามพัน 84 กิโลเมตร
- อำเภอวิเชียรบุรี 107 กิโลเมตร
- อำเภอศรีเทพ 122 กิโลเมตร
การเดินทาง

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตรง กิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ใฃ้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง

ทางรถโดยสารประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศ ชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ตั้งแต่เวลา 09.20-21.30 น. โทร. 936-3660, 936-3666 เพชรบูรณ์ โทร. (056) 721581 และมีบริษัทเอกชนบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน ได้แก่ เพชรทัวร์ โทร. 936-3230 ที่เพชรบูรณ์ โทร. (056) 711195 และถิ่นสยามทัวร์ โทร. 513-9066, 513-9077 ที่เพชรบูรณ์ โทร. (056) 721913

เทศกาลงานประเพณี
1. งานมะขามหวานและงานกาชาด กำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนมกราคม ภายในงานจะมีการประกวด มะขามหวาน การแสดงทางวัฒนธรรมและการละเล่นต่าง ๆ มากมาย การจำหน่ายสินค้า และนิทรรศการ
2. งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เริ่ม จากชาวเมืองเพชรบูรณ์อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบเมืองจนถึงบริเวณหน้าวัดไตรภูมิ จากนั้นผู้ว่า ราชการจังหวัด จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
1.วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเพชรบูรณ์ มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยสูง 3 วา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้คงสร้างมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2510 กรมศิลปากรได้บูรณะพระเจดีย์องค์นี้ และขุดค้นพบพระพุทธรูปหลายสมัย
2. ไร่ บี เอ็น จากบ้านแคมป์สน กิโลเมตรที่ 100 (ทางหลวงหมายเลข 12) ไปตามทางหลวงหมายเลข 2196 ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นป้ายชี้ทางเข้าไร่อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ในบริเวณไร่มีการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว นานาชนิด และมีการขายผลิตผลหลากหลายประเภททั้งของสดและของแปรรูป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
ไร่ บี เอ็น โทร. (056) 750419
3. เขาค้อ เป็นแดนสมรภูมิที่สำคัญมาก่อน ในบริเวณเขาค้อมีจุดเด่นที่ควรชม ได้แก่ ทิวทัศน์โดยทั่วไป เช่น อนุเสาวรีย์จีนฮ่อ พิพิธภัณฑ์อาวุธ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ อ่างเก็บน้ำรัตนัย สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์
4. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเดียวกับเขาค้อ แต่แตกต่างออกไปเพราะบริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์อันแปลกตา พื้นที่มีสภาพเป็นลานหินอันกว้างใหญ่ เป็นปุ่ม บางแห่งก็แตกเป็นร่องยาว มีอาณาบริเวณกว้างขวางสลับไปกับพุ่มไม้เตี้ยๆโดยตลอดทั้งบริเวณ และมีซากการสู้รบของทหาร ที่ทิ้งไว้ให้ชม มีที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร น้ำตกศรีพัชรินทร์ น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาตลาด น้ำตกตาดฟ้า ธารพายุฯลฯ
5. น้ำตกตาดหมอก มีความสวยงามมาก ลักษณะเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาทั้งหมด 12 ชั้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 37 กิโลเมตร การเดินทางจากหน้าศาลากลางจังหวัด ใช้ถนนเพชรเจริญ ผ่านบ้านเฉลียงลับ ระยะทาง ประมาณ 14 กิโลเมตร จากนั้นใช้เส้นทางสายห้วยใหญ่ บ้านน้ำร้อน จนมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2275 จาก จุดนั้นเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 300 เมตร จะเห็นทางเข้าน้ำตกอยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปตามไหล่เขาประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าอีกประมาณ 1,800 เมตรจะถึงบริเวณน้ำตก
6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 130 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ถึงหลักกิโลเมตร ที่ 102 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2211 ไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ "เมืองอภัยสาลี" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น "เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ ล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดิน เมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม และมีโบราณสถานที่ขุดแต่งแล้ว และยังไม่ได้ขุดแต่งประมาณ 70 แห่ง เมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับเมืองส่วนใน มีขนาดเป็น 2 เท่าของเมืองส่วนใน โบราณสถานสำคัญได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง สระแก้วสระขวัญ
7. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ อยู่ในท้องที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย มีสัตว์ป่า ชุกชุม เช่น กระทิง ช้าง กวาง เก้ง หมาไน เสือ กระต่ายป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ และนกชนิดต่างๆ เทือกเขาสูงบาง แห่งยังประกอบด้วยหน้าผาสูงชันที่สวยงาม อาทิ ผากลางโหล่น ผาล้อม ผากอง ผามัดพริก ผาป่าเล่า นอกจากนั้นยังมี ถ้ำและน้ำตกที่สวยงาม เช่น ถ้ำห้วยประหลาด หรือถ้ำมรกต ถ้ำผาหงษ์ ถ้ำน้ำหนาว น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง น้ำตกพรานนก
สินค้าของที่ละลึก
 มะขามหวาน ไก่ย่างวิเชียรบุรี
สถานที่พัก (รหัสทางไกล 056)
1. บูรพา 308 ถ.สระบุรี-หล่มสัก โทร. 711155-9, 722633-4 โทรสาร 722636, 721383 จำนวน 530 ห้อง
ราคา 200-1,530 บาท
2. สยาม 21 ถ.สันคูเมือง ต.ในเมือง โทร. 711301โทรสาร 721551 จำนวน 29 ห้อง ราคา 210-350 บาท
3. บังกะโลสวัสดี 45 ถ.สันคูเมือง ต.ในเมือง โทร. 721850, 721377 จำนวน 37 ห้อง ราคา 190-370 บาท
4. เขาค้อรีสอร์ท 46 หมู่ 6 ต.แค้มป์สน โทร. 750071-3 กรุงเทพฯ โทร. 928-8592, 928-8848 จำนวนบ้านพัก 24 หลัง ราคา 350-450 บาท
5. เขาค้อลอด์จ หมู่ 8 ต.เขาค้อ โทร. 7281001, (01) 227-1965 จำนวน 21 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
6. เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท 27 หมุ่ 9 ต.แคมป์สน โทร. 740471, 750495 กรุงเทพฯ โทร. 530-0990, 539-7077, 934-7344 ต่อ 189-190
7. ชวนชมรีสอร์ท 146 หมู่ 4 ต.ทุ่งสมอ โทร. 702255, (01) 826-5273 จำนวนบ้านพัก 41 หลัง ราคา 1,000-1,200 บาท บ้านพักรวม 4 หลัง พักได้ 14 คน ราคา 3,600 บาท
8. เปี่ยมสุข สวิสฮิลล์ รีสอร์ท ต.แคมป์สน กรุงเทพฯ โทร. 447-0698-9, 4471292 บ้านพักจำนวน 3 หลัง
ราคา 800-1,500 บาท
9. ภูเพชรฮิลล์ รีสอร์ท 140 ต.ทุ่งสมอ โทร. 750398 กรุงเทพฯ โทร. 576-1396-9, 576-1617 จำนวนบ้านพัก 44 หลัง ราคา 1,600-2,000 บาท
10. หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล 163/10 ถ.คชเสนีย์ โทร. 745021-8 โทรสาร 745029 จำนวน 40 ห้อง
ราคา 800-3,000 บาท
11. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โทร. 233520 บ้านพัก 1 หลัง พักได้ 8 คน ราคา 1,600 บาท เต็นท์ ขนาดพักได้ 8 คน 3 หลัง ราคา 800 บาท หากนำเต็นท์มาเอง 30 บาท/คน ติดต่ออุทยานแห่งชาติ กรุงเทพฯ โทร. 561-4292 ต่อ 724-5, 579-7223, 579-5734
12. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โทร. 729002 มีบ้านพัก 10 หลัง ราคา 800-3,000 บาท นำเต้นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ 30 บาท/คืน ติดต่ออุทยานแห่งชาติ กรุงเทพฯ โทร. 561-4292 ต่อ 724-5, 579-7223, 579-5734
ร้านอาหาร (รหัสทางไกล 056)
1. ก้ามปูเฮ้าส์ 515 ถ.เพชรเจริญ โทร. 720697, 711077 (อาหารไทยตามสั่ง ไทย จีน ฝรั่ง)
2. ฉั่งเม้งโภชนา 23-25 ถ.เกษมราษฎร์ โทร. 711326 (อาหารจีน)
3. ศูนย์มะขามหวาน เด่นชัย กระต่ายเผือก ถ.สระบุรี-หล่มสัก โทร. 722582, 721225
4. ลุงต๋อง ถ.หลักเมือง โทร. 721976, 748104 (อาหารตามสั่ง)
5. ขนมจีนป้าสินรอง 319 ถ.นฤพัฒน์ ต.หล่มเก่า โทร. 709579 (ขนมจีน)
เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางใกล 032)
1. สถานีตำรวจภูธร โทร.711005
2. สถานีขนส่งจังหวัด โทร.721581
3. ไปรษณีย์จังหวัด โทร.711009

 

::: www.rakmuangthaitour.com Tel : 0-2873-6880 ::: Developed & Designed By HomepageThai.com